Virksomhedsskatteordningen

Forskellen mellem virksomhedsskatteordningen og personskatteloven er renteudgifterne tilknyttet lånet i det udlejede. I stedet for at disse fratrækkes som alle andre personlige renteudgifter, fratrækkes de din personlige indkomst, og dermed bliver din beskattede indkomst mindre.

Som udlejer skal du dog være opmærksom på, at der ved brug af virksomhedsskatteordningen er flere krav til regnskabet for udlejningen, og det kan være en god ide at inddrage en revisor.

For de fleste private udlejere vil der være penge at spare ved at anvende virksomhedsskatteordningen frem for personskatteloven i forbindelse med udlejningen.

Virksomhedsskatteordningen - Udlej din bolig