Udsættelse, der ikke vedrører manglende betaling

Der kan være mange andre årsager end manglende betaling, der gør at man som udlejer ser sig nødsaget til at udsætte en lejer.

Her gælder dog andre procedurer og ofte vil sagen skulle afgøres i boligretten.

Udsættelse, der ikke vedrører manglende betaling