Udsættelse af lejer

Betaler en lejer ikke huslejen eller andet der vedrører lejemålet, eksempelvis vand eller varme skal man som udlejer være opmærksom på en række forhold forbundet med udsættelsen af en lejer, der ikke frivilligt vil fraflytte lejemålet.

Har en lejer ikke betalt lejen (Eller andet skyldigt beløb, der vedrører lejemålet) skal man som udlejer sende et påkrav til lejeren. Dette kan tidligst ske dagen efter seneste rettidige betalingsdag, som er tre dage efter betalingen skulle være faldet.

I påkravet skal oplyses, at lejeren har 14 dage (Fra lejers modtagelse og ikke inklusiv modtagelsesdagen) til at betale det skyldige beløb. Ved en evt. sag ved fogedretten skal udlejeren kunne bevise, at man har overholdt tidsfristerne, hvorfor det er en god idé at have en kvittering for afsendelse af både påkravet og evt. udsættelse. Det skal desuden fremgå af påkravet, at udlejer kan ophæve lejemålet såfremt lejer ikke betaler inden for den nye frist.

Har lejeren ikke betalt det skyldige beløb inden for de 14 dage kan udlejer sende en ophævelse af lejemålet. Alternativt kan udlejeren nu bede fogedretten om hjælp til udsættelsen.

Alle omkostninger i forbindelse med en sag ved fogedretten afholdes i første omgang af udlejeren, der dog efterfølgende kan gøre krav på disse hos lejeren, hvis sagen vindes, ligesom der kan gøres krav på op til tre måneders husleje jf. opsigelsen.

Udsættelse af lejer - Udlej din bolig