SKAT

Ved udlejning af en privat bolig er der en række skattemæssige forhold man som udlejer skal være opmærksom på. Som udgangspunkt anvender du personskatteloven når du udlejer. Her beskattes du af overskuddet (Dvs. lejeindtægten fratrukket relevante udgifter som ejendomskat, forsikring mm.) ved udlejning på lige fod med din anden personlige indkomst og du skal ligeledes betale arbejdsmarkedsbidrag af overskuddet.

Renter vedr. lån i boligen kan stadig fratækkes på selvangivelsen som renteudgifter.

Vælger du ikke at anvende en anden ordning eller som sådan foretager dig noget aktivt, vil SKAT anvende personskatteloven i forbindelse med din udlejning.

SKAT - Udlej din bolig