Lejeloven

Lejeloven er relativt kompleks og vi vil derfor ikke her gennemgå lovgivningen fra A-Z, men i stedet opridse dens grundpunkter og anvendelsesområder.

Lejelovens kompleksitet betyder også, at den for menigmand kan være svær at gennemskue, hvorfor det ofte kan være en god idé at få en advokat til at give sit syn på tvivlsspørgsmål.

Lejeloven omfatter boliglejemål, blandede erhvervs- og boliglejemål, men ikke rene erhvervslejemål eller almene boliger, der er omfattet af et andet regelsæt.

Lejeloven er det regelsæt enhver lejekontrakt for beboelse eller erhverv bør have sit udspring fra. Ligeledes er det ud fra dette regelsæt, at huslejenævnet træffer sine afgørelser.

Lejeloven indeholder bestemmelserne om alt lige fra betaling af leje over vedligeholdelse og til tilbudspligt.

Lejeloven er blevet revideret flere gange, senest i 2015, hvor en række ændringer blev indført.

Lejeloven - Udlej din bolig