Kapitalafkastordningen

Kapitalafkastordningen fungerer på den måde, at du som udlejer udregner dit kapitalafkast ud fra gældende satser. Kapitalafkastet fratrækkes så din personlige indkomst præcis som renteudgifterne bliver det i virksomhedsskatteordningen, og din beskattede indkomst bliver dermed mindre.

Ligeledes skal kapitalafkastet lægges til dit personlige fradrag, der dermed bliver større.

Kapitalafkastordningen - Udlej din bolig