Huslejestigning

I lejekontrakten kan tilføjes såkaldt trappeleje. Det vil sige en årlig stigning i huslejen tilsvarende den almindelige prisudvikling. Dette kan maksimalt ske én gang pr. år. I forbindelse med forbedring af lejemålene kan du dog som udlejer også hæve lejen, dog skal dette varsles minimum tre måneder i forvejen. Du skal som udlejer gøre lejer opmærksom på, at de kan gøre indsigelse mod huslejestigningerne, samt hvad der er årsag til stigningen.

Huslejestigning - Udlej din bolig