Huslejenævnet

I alle danske kommuner findes der et huslejenævn. Huslejenævnet afgør stridigheder mellem lejere og private udlejere.

Huslejenævnet er til forskel fra Lejernes LO ikke kun sat i verden for at varetage lejernes interesser. Det er i ligeså høj grad til som instans for udlejere, der har problemer med deres lejere.

Huslejenævnet afgører sager omhandlende lejens størrelse, depositum og tilbagebetaling heraf, almindelige vilkår i en standard lejekontrakt og mange andre ting.

Huslejenævnet tager udgangspunkt i Lejeloven og Boligreguleringsloven. Det er vigtigt at vide, at man både som udlejer og lejer kun kan afgøre stridigheder i huslejenævnet, der ikke kan løses på anden vis. Altså skal man først henvende sig til sin lejer eller udlejer og selv forsøge at løse problemet. Lykkedes det ikke kan sagen afgøres i huslejenævnet, såfremt denne accepterer sagen.

Det koster 302 kr. at indbringe en sag for huslejenævnet i sin kommune. Sagen skal indleveres skriftligt og vedlægges dokumentation for påstande, varsler osv.

Som udlejer skal du også være opmærksom på, at huslejenævnet i visse tilfælde tager stilling til eksempelvis etablering af lejemål på tagetage.