Huslejekontrakt

Man kan som udgangspunkt godt lave en mundtlig huslejekontrakt for leje af en bolig, villa,hus, værelse, lejlighed eller andelsbolig. Det kan dog ikke anbefales at lave en mundtlig huslejekontrakt  – og kræver enten lejer eller udlejer, at der udfærdiges en skriftlig huslejekontrakt, skal dette gøres.

Som udgangspunkt er lejemålet omfattet af lejeloven, men visse punkter kan fraviges og ligeledes kan der i huslejekontrakten  fremgå punkter udover lejeloven.

På nettet kan du finde en huslejekontrakt skabelon. Disse kan være gode at bruge som udgangspunkt. Dog skal man som udlejer være utroligt varsom, da forkerte/tvetydige formuleringer i selve huslejekontrakten eller udfyldelsen af denne kan blive tolket til lejeres fordel, hvis der skulle opstå en tvist.

Derfor kan derfor være en god ide at få hjælp af en advokat enten til at formulere eller udfylde huslejekontrakten.

Vær opmærksom på, at der kan være forskel på, hvilke ting du skal anføre i huslejekontrakten og hvilke ting du skal være ekstra opmærksom på, alt efter om der er tale om udlejning af hus/villa, udlejning af lejlighed, udlejning af værelse eller udlejning til roommate.

Hvordan må lejeren eksempelvis disponere over have, garage osv., hvis der er tale om udlejning af hus/villa? Hvad med kælderummet, der tit hører til en lejlighed? Hvilke ordensregler er der ved udlejning af et værelse/til en roommate?

En huslejekontrakt skal bl.a. indeholde oplysninger om

  • Data på på udlejer og lejer(e)
  • Lejemålets adresse
  • Lejemålets M2
  • Lejemålets møbler
  • Hvordan man må bruge lejemålet
  • Data om lejeforholdet, overtagelsesdato, evt. ophørsdato, husleje, depositum, acontoudgifter mv.
  • Standen af lejemålet
  • Hvem der står for vedligeholdelsen af lejemålet
  • Om man må have kældedyr
  • Husorden skal være med som bilag
Vigtige ting man skal være opmærksom på i lejekontrakten - Udlej din bolig