Hvor meget må jeg tage i husleje?

Hvor meget du som udlejer må tage i husleje afhænger af flere forskellige forhold. Hvis boligen er opført efter 1991, er det frit for lejer og udlejer at aftale huslejen. Er boligen derimod opført før 1991 gælder andre regler, der i første omgang afhænger af om der er tale om en bolig beliggende i en reguleret eller ureguleret kommune, dvs. om Boligreguleringsloven finder anvendelse.

Er der tale om en ureguleret kommune fastsættes lejen ud fra ’det lejedes værdi’. Dette betyder ikke, at der er frit slag for udlejeren til at fastsætte den leje han mener afspejler ’det lejedes værdi’, da lejeren kan forlange, at lejen nedsættes til ’det lejedes værdi’, som igen vurderes ud fra lignende boliger i samme område.

Er det tale om boliger opført før 1991 i en reguleret kommune dikterer boligreguleringsloven, at der skal være tale om omkostningsbestemt husleje. Dvs. at huslejen fastsættes ud fra de udgifter, der er i forbindelse med lejemålet samt et kapitalafkast.

Læs mere om fastsættelse af huslejen på Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikters hjemmeside

Den rette husleje - Udlej din bolig