Boligretten

Visse sager kan ikke behandles af huslejenævnet, da de enten ikke holder sig inden for nævnets område eller fordi sagen kræver decideret bevisførelse, og derfor mere får karakter af retssag. I begge tilfælde skal sagen i stedet bringes for boligretten.

Er man enten som lejer eller udlejer ikke tilfreds med den afgørelse der træffes i huslejenævnet, kan man desuden efterfølgende få sagen prøvet i boligretten. I Københavns Kommune er der dog oprettet et særligt ankenævn, der anvendes i stedet for boligretten.

Sager der bringes for boligretten behandles i byretten i den retskreds, hvor lejemålet er placeret. Afgørelser kan herefter ankes til landsretten.