Beboerklagenævnet

For lejere og udlejere i almennyttige boliger afgøres stridigheder ikke i huslejenævnet (eller boligretten), men i stedet i beboerklagenævnet.

I beboerklagenævnet er samme praksis som i huslejenævnet gældende: Lejer og udlejer skal først forsøge at løse evt. problemer inden sagen kan bringes for nævnet.

Alle kommuner med almennyttige boliger har et beboerklagenævn.

Beboerklagenævnet - Udlej din bolig